ЕКИПЪТ
В Медицински център “АВИЦЕНА” за Вашето здраве и удобство се грижи екип от утвърдени специалисти по всички специалности от града и страната
Д-р АНЕТА КИРИЛОВА МАНОИЛОВА В.Търново висше образование медицина придобита специалност АГ, специалност онкология, ехографска диагностика
Д-р МИЛЧО ВАСИЛЕВ ГРИГОРОВ В.Търново висше образование медицина, придобита спициалност хирургия
Д-р КРАСИМИР ТОДОРОВ ПОПОВ В.Търново висше образование медицина придобита специалност анестезиология и интензивно лечение
Д-р НЕЛИ ГАНЧЕВА ИЛИЕВА В.Търново висше образование медицина придобита специалност анестезиология и интензивно лечение
Доц. д-р КИРИЛ ПЕТРОВ МАНОИЛОВ В. Търново висше образование медицина придобита специалност организация на здравеопазването специалност онкология, научно звание доцент
Доц. д-р НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ Плевен висше образование медицина придобита специалност вътрешни болести, специалност клинична хематология, научно звание доцент
Д-р ЙОНЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ В.Търново висше образование медицина придобита специалност ВБ, специалност онкология, ехографска диагностика
Д-р НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ КОПАРАНОВ В.Търново висше образование медицина придобита специалност ВБ, специалност кардиология
Д-р КРАСИМИР НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ Лясковец висше образование медицина придобита специалност хирургия, специалност съдова хирургия
Д-р ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ЙОТОВ Г.ОРЯХОВИЦА висше образование медицина придобита специалност – Нервни болести
Д-р ВЛАДИСЛАВ РОСЕНОВ ДУНЕВ Плевен висше образование медицина придобита специалност – Урология
Д-р ВАЛЕНТИН РАДЕВ ХАДЖИРАДЕВ Велико Търново висше образование медицина придобита специалност – АГ
Д-р КАЛИН ПЕТРОВ ГРОЗДЕВ Велико Търново висше образование медицина придобита специалност – Психиатрия
Д-р ВИОЛИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ София висше образование медицина придобита специалност – Пластично-възстановителна хирургия
Д-р ГЕОРГИ БОРИСОВ ГАНЧЕВ София висше образование медицина придобита специалност – Ендокринна хирургия
 
ПАРТНЬОРИ