КЛИНИКАТА
Медицински център “АВИЦЕНА” е създаден 2005 година.
В центърът работят утвърдени специалисти и хабилитирани кадри от цялата страна. В условията на непрекъсното усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги екипът на медицински център “Авицена” осъществява медицинска помощ на европейско ниво по следните специалности
 • акушерство и гинекология
 • хирургия и пластично-възстановителна хирургия
 • вътрешни болести
 • кардиология
 • гастроентерология
 • ендоскопски изследвания
 • хематология и болести на кръвта
 • нервни болести
 • УНГ
 • yрология
 • ортопедия
 • онкология
 • съдова хирургия
 • психиатрия
както и извършване на свързаните с тях диагностика, консервативно и оперативно лечение. Също така се извършват рехабилитация, наблюдение на болни, консултации и профилактика; предписване на лаборатории и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации, извършване на експертизи за временна нетрудоспособност и издаване на документи свързани с тази дейност; извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации и издаване на документи свързани с тази дейност; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ.
Центърът разполага с обурудвани по европейски стандарт болнични стаи за следоперативен престой и възстановяване.
 
ПАРТНЬОРИ