НОВИНИ И СЪБИТИЯ
Записване за прегледи и операции на регистратура на "Медицински център Авицена"
или на тел. 062/ 64-44-41 всеки работен ден след 12.30 часа.

На вниманието на нашите пациенти от м. април 2012г. към хирургичният екип на МЦ "Авицена" се присъедини и     д-р Маслянков.

Д-р Свилен Маслянков оперира в условията на амбулаторна хирургия в МЦ Авицена, гр.В.Търново всеки уикенд след предварително записване. На 11.06.2012г. той защити успешно дисертационен труд на тема „Измерване качеството на живота при пациенти с рак на ректума – възможност за прецизиране на хирургичното лечение” в Медицинския университет в Пловдив. Първият у нас той разглежда качеството на живот при болни, оперирани от рак на ректума – една от най-деликатните области на коремната хирургия.
Д-р Маслянков работи, като асистент по хирургия във Втора хирургична клиника на Александровска болница в София, след като спечелен конкурс за позицията в началото на годината. Той е работил почти 14 години в Комплексния онкологичен център във Велико Търново. С приоритет лекува заболявания от сферата на общата онкология: предрак и неоплазми на стомашно-чревният тракт, преканцерози и рак на млечната жлеза, меланом. Има интереси и опит в пластичната и миниинвазивната (лапароскопска) хирургия.


Д-р  Йосиф Димитров - специалист АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, РЕПРОДУКЦИОННА МЕДИЦИНА от "Ин Витро АГ Медицински Център Димитров" - София извършва консултативни прегледи в МЦ "Авицена" ООД на 20.10.2012 от 10.00 часа

Доц. Цветков - специалист ХЕМАТОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА КРЪВТА от УМБАЛ-Плевен извършва консултативни прегледи на 06.13.2012 от 09.00 часа

Д-р Дунев- специалист УРОЛОГИЯ от УМБАЛ-Плевен извършва консултативни прегледи на 13.10.2012 от 10.00-13.00

Д-р Виолин Петров - специалист по ПЛАСТИЧНО-ВЪЗТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ от " Виа Медика"- София извършва консултативни прегледи и оперативно лечение последната седмица на всеки месец,след предварително записване на регистратура при МЦ " АВИЦЕНА" ООД гр.В. Търново .

Д-р Георги Ганчев - специалист по ЕНДОКРИННА ХИРУРГИЯ от УСБАЛЕ-София извършва консултативни прегледи и оперативно лечение последната седмица на всеки месец, след предварително записване на час на регистратура при МЦ " АВИЦЕНА" ООД гр.В. Търново 
ПАРТНЬОРИ